29-04-2019

இன்று மாலை 5:30 மணி முதல் 6 மணி வரை கலைஞர் செய்திகள் தொலைக்காட்சியிலும்😀

இரவு 8 மணி முதல் 9 மணி வரை சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியிலும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்கிறேன் 😊

வாய்ப்பு இருக்கும் நண்பர்கள் பார்க்கவும்