17-05-2019

இன்று இரவு 8 மணி முதல் 9 மணி வரை சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் விவாத மேடை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறேன்…
வாய்ப்பிருக்கும் நண்பர்கள் பார்க்கவும்