09-11-2019

ஜெயா ப்ளஸ் தொலைக்காட்சியில் “கேள்விகள் ஆயிரம்” நிகழ்ச்சியில் “ஏழை எளியோரின் மருத்துவ கனவுகள் இனி கைகூடுமா?” என்ற தலைப்பில் நான் முன் வைத்த கருத்துக்கள்