08-07-2019

இன்று இரவு 8மணிக்கு வேந்தர் தொலைக்காட்சியில் திசைகள் நான்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்கிறேன் 🙂 ..வாய்ப்பு அமையும் நண்பர்கள் தவறாமல் பார்த்து தங்களது கருத்துக்களை கூறவும்