05-11-2019

இன்று மாலை 6 மணிக்கு ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சியில் “நீட்” தேர்வு பற்றிய விவாத நிகழ்ச்சியிலும் இரவு 8 மணிக்கு வேந்தர் தொலைக்காட்சியில் “திருவள்ளுவர் பற்றிய சர்ச்சைகள்” விவாதத்திலும் கலந்துகொள்கிறேன். வாய்ப்பு அமையும் நண்பர்கள் பார்த்து தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கவும் ..